Halk Nor og Hejlsminde Nor
01-05-2016

AnemonerSøndag den 1. maj 2016.

Halk Nor er et militært øvelsesområde ud til Lillebælt syd for indsejlingen til Haderslev Fjord. Området har meget at byde på. F.eks. en meget stor bestand af opret kobjælde, et rigt fugleliv og landskabet med strandenge og her ses den gule engmyres bo.
Hjemturen køres via Hejlsminde, der er et Natura 2000 beskyttelsesområde med et rigt fugleliv og her vil der være lejlighed til at gå en strækning på naturstien langs noret.

udsigt 

 

 

 

 

 

nærstudie