Generalforsamling
06-04-2017

Generalforsamling I Det Brunske Pakhus.

Torsdag, d. 6. april.

Forud for generalforsamlingen mødes vi kl. 18 ved Det Brunske Pakhus. Det er muligt at stille skiftesko mm. ind, inden vi går en tur på volden med fokus på voldens og byens natur.

Generalforsamling kl. 19.30.
Dagsorden:

 • Valg af ordstyrer
 • Formandens beretning
 • Kassererens beretning
 • Vedtægtsændringer
 • Behandling af indkomne skriftlige forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleant
 • Valg af bilagskontrollant
 • Eventuelt
   

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement senest d. 30. marts og kun til Anton. Medlemmer uden tilmelding kan ikke forvente traktement.


Referat fra generalforsamling i Naturhistorisk forening for Fredericia og omegn

Afholdt i Det Brunske Pakhus, torsdag 6. april 2017.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer .                                                               
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning.
 4. Vedtægtsændringer.                                                                                     
 5. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant.
 8. Valg af bilagskontrollant.
 9. Eventuelt.

  Forud for generalforsamlingen mødtes vi til en tur på Vestvolden med fokus på voldens og byens natur.


Referat :

Ad. 1 Erik Damgaard blev valgt

Ad. 2 Formandens mundtlige beretning blev vedtaget.

Ad. 3 Kasserens skriftlige beretning, der var rundsendt, blev vedtaget .

Ad. 4 Ingen forslag

Ad. 5 Ingen forslag

Ad. 6 Berit Lindberg og Birgit Petersen blev valgt.

Ad. 7 Doris Andersen blev valgt som suppleant.

Ad. 8 Lisbeth Vestager blev genvalgt som bilagskontrollant.

Ad. 9 Forslag fra forsamlingen blev taget til efterretning.

 

På efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev bestyrelsesposterne fordelt

 

Ny bestyrelse:

Formand                        Anton Vestergaard

Kasserer                        Birthe Rasmussen

Sekretær                       Berit Lindberg

Hjemmesidered.            Birgit Petersen

Bestyrelsesmedlem       Keld Hansen