Hvalforedrag
08-03-2018

Hvalforedrag

Torsdag d. 8. marts. Kl. 18.30 fra Banegårdspladsen eller

 kl. 19.00. Vestre Engvej 51 C, Vejle.

Pris for medkørsel 20 kr. Tilmelding til Anton

Foredrag om hvaler i Lillebælt, Tragten, Snævringen og Vejle Fjord

Et samarbejde med vores søsterorganisationer i Vejle og Horsens

Varigheden er ca. 2 timer ved hvaleksperten Carl Kinze.

Bemærkninger: Der betales 30 kr. for foredraget, og der kan købes kaffe m/småkage for kr. 20,00 i pausen.

Farvandene omkring Fredericia med Lillebælt og Vejle Fjord og tilstødende farvande har gennem tiderne adskillige gange haft hvalbesøg af andre end de sædvanlige marsvin. Mest spektakulær var storhvalerne i 1838, 1888, 1905, 1923 og senest 2010, men også grindedrabet fra 1954 vil mange have i god erindring og hvem husker ikke Finhvalen, der opholdt sig i farvandet mellem Skærbæk og Gamle Lillebæltsbro i en hel uge i september 2003.

Foredraget trækker både linjer bagud og fremskriver vores viden om de lokale hvalforekomster til i dag på basis af tre hovedkilder: Strandingsrapporter, indberettede observationer og ”genskabte” oplysninger fra digitaliserede aviser.

”Vore” hvaler sættes i national og international kontekst dvs. de indre danske farvande, Østersøen og Nordøst Atlanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finhval i Lillebælt sept. 2003                        foto Anton

Carl Kinze har en ph.d.-grad i hvalviden, har været ansat på både Zoologisk Museum i København og Fiskeri- og Søfartsmuseet bl. a. i forbindelse med de to borgerforskningsprojekter Projekt Marsvin (1986-90) og Fokus på Hvaler i Danmark (2000-2003). Han er webmaster for hjemmesiden www.hvaler.dk  og initiativtager til det planlagte Danmarks Hvalatlas