Generalforsamling i Det Brunske Pakhus
04-04-2018

Generalforsamling i Det Brunske Pakhus.
Onsdag, d. 4. april.

Forud for generalforsamlingen mødes vi kl. 18 ved Det Brunske Pakhus. Det er muligt at stille skiftesko mm. ind, inden vi går en tur på volden med fokus på voldens og byens natur. På de østlige bastioner. Dronningens og Kongens Bastion ses gamle ahorntræer. Det er et af de første steder i Danmark, hvor man indførte denne træart allerede i 1740.

Generalforsamling kl. 19.30.

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

     

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement og kun til Birthe.  Medlemmer uden tilmelding kan ikke forvente traktement.  Der serveres boller med ost eller kødpålæg. Kaffe te og småkager.

Øl og sodavand kan købes til foreningens favorable priser.