Nationalpark Vadehavet
14-09-2019

Nationalpark Vadehavet – UNESCO  verdensarv

Lørdag den 14. sept.

Afgang fra Banegårdens busholdeplads kl. 8.00 eller direkte til Vadehavscenteret, Okholmvej 5, Vester Vedsted 6760 Ribe- kl. 9.30.

Vi skal besøge Vadehavscenteret og vi skal se nogle lokalliteter langs kysten ved det fremskudte dige med spændende lokaliteter.

Der er mange fugle og højt til himlen.

nat

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Medbring kikkert og fourage til hele dagen. Foreningen giver et bidrag til Vadehavscenterets entre.

Hjemkomst kl. ca. 17. Pris for medkørsel 50 kr.

Tilmelding til  Anton på mail anton.vestergaard@profibermail.dk  eller sms 51294025

 

Dele af vadehavet med Mandø og den nordlige del af Rømø                       

Et kæmpemæssigt spisekammer og et fristed og for millioner af

vadefugle på træk til og fra ynglepladserne i Sibirien og Nordskandinavien.

Nationalpark og UNESCO verdensarv

vadevader

vad