Højen Bæk - Generalforsamling
30-06-2021

Højen Bæk

Onsdag den 30. juni

 kl. 17 fra Banegården og kl. 17.30 på mødestedet, der sendes til tilmeldte.

Flot tur til Højen Ådal. Et sted hvor hvis vi er heldige kan se forskellige slørvinger, vandstær og isfugle i den meget rene bæk. 

Terrænet er meget kuperet, så vi vil tilpasse turen afhængig af vejret. NB tænk fodtøj, da området kan være fugtigt

Tilmelding til Birthe

hn

Oplev et af landets reneste vandløb, der har lighed med en bjergbæk.

På luftfoto ses ådalen diagonalt i billedet med skov på dalsiderne. Bynært og alligevel helt ren natur.

 

Generalforsamling

Onsdag den 30. juni kl. 20.00

Det Brunske Pakhus, Fredericia

 

Dagsorden:

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

 

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement og kun til Birthe.  Medlemmer uden tilmelding kan ikke forvente traktement.  Der serveres smørebrød, øl vand. Kaffe, te og småkager.

Husk coronapas