Snoghøj og generalforsamling
06-04-2022

Snoghøj

Naturområdet i det gamle Snoghøj.
Onsdag den 6. april kl. 18.00

Mødested den gamle færgehavn ved Gl færgevej.

Vi går langs stranden, gennem skoven og krydser over et overdrev. V i nyder udsigten, observerer fuglene, ser spændende planter buske og træer. Vi hører om Snoghøjgård, Højskolen, broen, søen og de beretninger, der er tilknyttet. Turen er ca. 2 km og varer ca. en time.

Efter turen kører vi til dagens næste programpunkt.

Generalforsamling

Onsdag den 6.april kl. 19. 30 I det Brunske Pakhus

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt
     

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement  ( smørrebrød ) senest den 1. april  og

kun til Birthe.  amber@rasmussen.mail.dk 

 Pris for medkørsel 20. kr.