Haderslev Dyrehave, Pamhule Skov og Hindemade
07-05-2022

Haderslev Dyrehave, Pamhuleskov og Hindemade.
 Lørdag d. 7. maj.

 Afgang fra Fredericia banegård kl. 10.

Mødested: Naturskolen Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev. Kl. 11.

Ha

 

Turen er på mellem 5 -6 km. Med  kuperet terræn noget af vejen.

Vi vil følge stien i Dyrehaven til Port 4 og derfra omkring Hindemade.

Hindemade, som nu er en sø med et stort fugleliv, har tidligere været afvandet landbrugsområde, som i    1990 érne blev opkøbt af staten og udsat for naturgenopretning.

Bibæk i Pamhuleskov er en meget smuk bæk, som kan følges i et langt stiforløb.

Pamhule skov er udlagt som et EF- fugle- beskyttelsesområde. Her findes Hvepsevåge, Isfugl, Bjergvipstjert, Vandstær og flere spættearter. Skoven huser også en rig planteflora.

Pamhule skov er udpeget til en af Danmarks kommende naturnationalparker og Naturstyrelsen er i gang med såkaldt veteranisering af skoven.

Vi vil gå tilbage til Nørskovgård og hente vores medbragte mad, som vi vil nyde på Dronning Margrethe den 11.s udsigt ved bord bænkesættene. Bliver vejret ikke til det benytter vi Regnlæsrummet.

Tilmelding til turen til Berit. Pris for medkørsel 50 kr.