Stakrode Skov
15-10-2022

Halvdagstur til Staksrode Skov

Lørdag d. 15. oktober 2022.

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 9.00.

Mødested: 9.45 på parkeringspladsen for enden af Stenshøjvej (grusvej). Kør ad vej 23; Vejle – Juelsmindevej, efter Stouby drej til højre ad Smedskærlund mod Staksrode og følg vejen mod Staksrode Skov/ Stenshøj Strand.

Turen i skoven tager ca. 1,5 – 2 timer time, og terrænet er kuperet (ikke egnet for gangbesværede). Husk godt fodtøj.

Staksrode skov har en af de mest dramatiske kyststrækninger i Østjylland. Det skyldes den finkornede Lillebælts – ler, som ved store regnskyl og tøbrud suger vandet til sig og pludselig skrider ned mod stranden med de kæmpestore træer. Resultatet kan ses ved Lille og Store Bjergfald, som vi kommer til på turen. I skoven møder vi også Middelalderborgen Stagsevold, en lille men fin borgruin.

Beplantningen er blandet løvskovmed bøg, eg, ær og buskarter som kvalkved, tjørn, pil, druehyld, benved, slåen og rød kornel. Der er også en del nåleskov (plantet 1961 – 87) og noget urørt skov. Skoven er kendt for sjældne orkideer; stor gøgeurt, redeurt, langsporet gøgelilje, skovgøgelilje og ægbladet filiglæbe. Der er naturligvis fredet og oktober er jo heller ikke sæson for at se blomstrende orkideer.

Af dyreliv kan nævnes rådyr, Grævlinger og ræve. Stor flagspætte, grønspætte, ugler med flere.

På stranden opleves mange fossiler og marsvin færdes langs kysten.

Der er udsigt til Æbelø, Fyn og Trelde Næs. En kikkert kan anbefales.

Tilmelding til Birgit: birgitkallestrup@gmail.com eller på telefon: 30740791

pl