Hindsgavl/generalforsamling
13-04-2023

Hindsgavl

Torsdag d.13. april kl.18.00 på parkeringspladsen ved Hindsgavl slot og alle.

Vi går en tur gennem parken, og langs Fænøsund til Gammel Borg.. Vi nyder de smukke omgivelser og det spirende forår. Efter turen kører vi den korte strækning til næste mødested.

h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

kl. 19. 30 I Naturcenter Hindsgavl

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Vedtægtsændring…………… se bilag
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

OBS. Tilmelding nødvendig a.h.t. traktement  ( smørrebrød ) senest den 1. april  og kun til Birthe.   

 Pris for medkørsel 20. kr.