Fuglsang Skov
03-04-2024

 Fuglsang Skov

Onsdag den 3. april kl. 18.00 ved P –pladsen Fuglsang alle.

En lille frisk travetur rundt i den velkendte skov inden G.F. Vi ser store gamle egetræer, en bevoksning af danske lindetræer, sjældne nåletræer og en skovbund med violer og anemoner m.m.

19.15 Vi kører ind til byen til Det Brunske Pakhus

Generalforsamling

Onsdag den 3. april kl. 19. 30  Brunske Pakhus

 

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning
  • Kassererens beretning
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleant
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

OBS. Tilmelding er nødvendig a.h.t. traktement  ( smørrebrød ) senest den 1. april  og kun til Birthe.   

b