Randbøldal
16-06-2024

 

Randbøldal

Søndag den 16. juni kl.10.15  ved Randbøl kirkes p. plads. med afgang fra banegården 9.30.

Naturen og den måde mennesker gennem århundrede har udnyttet den på.

Her i det lille bysamfund krydser Hærvejen Vejle ådal. Vandkraft fra åen har drevet virksomheder, der fremstillede klæde og papir. I dag bruges vandet fra åen til dambrug. Et savværk aftager tømmer fra de omkringliggende skove.  Nu er turismen en væsentlig indtægtskilde for byen. I et lille museum fortælles egnens historie. I engene og i lavtliggende løvskove ved åen ses mange smukke planter på denne årstid.

Kort sagt historien om mennesker og natur i Randbøldal.

To af vore medlemmer, Lajla og Knud Villadsen er med ved planlægning af turen. Vi finder et godt sted, hvor vi kan spise vores medbragte mad. Der betales 40 kr. for medkørsel.

Tilmelding til Anton senest den 10. juni.

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 16. juni er vilde blomsters dag, og måske ser vi denne smukke gøgeurt.