Velkommen til NAFFO

Naturhistorisk Forening for Fredericia og Omegn

NAFFO er en forening stiftet i 1943. Efter en kortvarig dvale blev foreningens virke genoptaget i 1979.

NAFFO arrangerer ture ud i naturen, hvor vi sammen med ligesindede oplever naturen og lærer af hinanden.

NAFFO arrangerer ture i lokalområdet og nabokommunerne, i sommerperioden som aftenture af 2-3 timers varighed.

NAFFO arrangerer heldagsture til naturområder udenfor lokalområdet lørdage eller søndage.

NAFFO arrangerer 8 - 10 ture om året, og vi transporterer os i egne biler på delebasis.