Medlemskab

Du kan blive medlem af NAFFO ved at møde frem til en af vore ture og der lade dig registrere.

Du kan også blive medlem ved at kontakte en fra bestyrelsen. (Se venligst bestyrelsesoversigten.)

Kontingentet er kr. 60,00 for enlige og kr. 100,00 for ægtepar. Betales senest ved foreningens generalforsamling.